Řežu stromy

KOMPLEXNÍ PÉČE - NÁVRHY - REALIZACE 

Naše služby

S láskou pečujeme o zeleň našich měst, parků a zahrad.

Prořez stromů a keřů

Odborná péče o dřeviny rostoucí mimo les. Zajišťujeme řez dřevin, stabilizaci a bezpečnost.

Rizikové kácení

Kácení a prořez v blízkosti budov, komunikací, elektrického vedení, nad vodotečemi atp. Samozřejmě kácíme i tam, kde rizika z pádu stromu a větví nehrozí.

Přistrojová měření stromů

Provádíme diagnostická měření a posudky stability a odolnosti stromů proti vývratu a zlomu. 

Vlastníme ArboSonic Akustický 3D tomograf a Dyna Tree tahové zkoušky. Využíváme pokročilou 3D biomechanickoiu analýzu.

Odborné posudky stromů a inventarizace

Provádíme odborné posudky a návrhy zásahů na stromech.

Vyhodnotíme kritéria důležitá pro zdraví a bezpečnost.

Výsadby

Výsadba zahradních, parkových a městských dřevin. Doporučíme výběr nejvhodnějších druhů pro danou lokalitu.

Povýsadbová péče

Správná povýsadbová péče je velmi důležitá pro růst krásných a zdravých stromů.

Řez ovocných stromů a dřevin

Pečujeme o ovocné stromy a keře. 

Odborné poradenství

Naší práci děláme s láskou a zakládáme si na tom, abychom jí dělali nejlépe. 

Odborně Vám poradíme s otázkami, které se týkají našeho oboru. 

Kurzy a školení

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Kurzy první pomoci a záchrany.