Reference

REALIZACE

Výběr z našich realizací

Vybrané reference z našich spokojených zákazníků

obec Kladruby nad Labem, město Čelákovice, město Sezemice, obec Doubek u Prahy, obec Rudník u Vrchlabí,  obec Babice u Říčan, obec Nupaky, město Hostinné, obec Hajnice, organizace Česká geologická služba Praha a Nymburk, Ministerstvo obrany ČR AČR, Národní památkový ústav, město Dvůr Králové nad Labem, obec Lánov, obec Sibřina, městys Mladé Buky, obec České Meziříčí, město Trutnov, Město Hořice, KRNAP, CHKO České středohoří, Správa Železnic s.o. aj.

Dále také různé subdodávky, realizace pro firemní a soukromý sektor atp.


Prořez stromu
Prořez stromu

topol černý

Bezpečností řez a lokální redukce směrem k překážce. Topol je jednostranně vychýlený a zasahoval korunou do okolních stromů. Foto z pohledu arboristy ošetřujícího strom. Stromy stojí v městském parku.

(Jičínsko)

Kácení stromu
Kácení stromu

topol kanadský

Kácení topolů na Labské cyklostezce. Stromy byly káceny v rámci revitalizace zeleně. Obnova stromů probíhá postupně, ne plošně. Na ponechaných stromech budou prováděny zdravotní a bezpečnostní řezy. Následovat budou nové výsadby topolů a dubů.

(Poděbradsko)

Postupné kácení stromu
Postupné kácení stromu

borovice lesní

Kácení stromu v zahradě, těsně vedle kamenného plotu a nad pěší zónou. Borovice bude nahrazena jinou vhodnější výsadbou.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

borovice lesní

I z nevhodné výsadby se dá vyjít bez okamžitého kácení... Provedli jsme "obvodovou redukci" a zajištění podchozí výšky. Terminál redukován nebyl. Strom se nachází ve dvorci bytového domu.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

vrba bílá

Hlubší obvodová redukce vrby. Byly také odstraněny zlámané části koruny a poškozené kosterní větve. Vrba je nyní stabilizovaná, nachází se na často navštěvované zahradě.

(Královéhradecko)

Výřezy křovin a dřevin
Výřezy křovin a dřevin

práce pro přírodu

v rámci projektu LIFE - Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy. Prováděny byly výřezy vybraných křovin a náletových dřevin, rozsah cca 2 ha. Důvodem byla obnova původních stinných pastvin.

(Litoměřicko)

Prořez stromu
Prořez stromu

dub letní

Zdravotní řez a lokální redukce nad rodinným domem a užívanou zahradou. Dub je součástí revitalizovaného lesoparku.

(Královéhradecko)

Postupné kácení stromu
Postupné kácení stromu

javor mléč

Příprava nebezpečných stromů na kácení. Akce proběhla nad silnicí 1. třídy, zástavbou a dráty el. vedení. Provoz byl částečně omezen.

(Královéhradecko)

Postupné kácení stromu
Postupné kácení stromu

javor mléč

Postupné kácení několika vzrostlých javorů za pomoci jeřábu.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

dub červený

Lokální redukce dubů směrem nad cyklostezku a řeku. Všechny stromy byly jednostranně vychýleny.

(Povodí Labe)

Prořez stromu
Prořez stromu

vrba bílá

Hluboká redukce staré mohutné vrby. V dutině, v dolní partii, nás potrápilo sršní hnízdo.

(Povodí Labe)

Prořez stromu
Prořez stromu

dub letní

Zdravotní řez na dominantním mateřském stromu (38 m). V horních partiích jsme odstranili ochmet evropský, který by postupně parazitoval na celém stromu a později i okolním porostu.

(Povodí Labe)

Kácení stromu
Kácení stromu

topol černý

Kácení dospělého topolu v blízkosti komunikace 1. třídy. Průměr kmene 130 cm. Důvodem byl špatný zdravotní stav stromu.

(Okres Brno)

Postupné kácení stromu
Postupné kácení stromu

smrk ztepilý

Postupné kácení mohutného smrku napadeného lýkožroutem smrkovým. Smrk se nacházel v chatové oblasti nad střechami, vodotečí a dráty el. vedení.

(Okres Brno)

Postupné kácení stromu
Postupné kácení stromu

smrk ztepilý

Postupné kácení vzrostlých smrků. Suchých nebo výrazně napadených kůrovcem. Rekreační oblast.

(Okres Brno)

Kácení stromu
Kácení stromu

topol černý

Kácení vzrostlých topolů vedle silnice 1. třídy a nad budovou povodí. Stromy byly proschlé a důvodem kácení byla zejména bezpečnost.

(Okres Brno)

Prořez stromu
Prořez stromu

trnovník akát

Obvodová redukce na dvou dospělých akátech. Zároveň byl proveden bezpečnostní řez. Stromy byly ponechány jako biotop v lesoparku.

(Okres Mělník)

Prořez stromu
Prořez stromu

duby letní a borovice lesní

Na stromořadí lemujícím hlavní silnici byly provedeny lokální redukce směrem ke komunikaci, bezpečnostní řezy a úpravy podjezdové výšky. Práce probíhaly s částečným omezením provozu.

(Okres Mělník)

Prořez stromu
Prořez stromu

topol černý

Bezpečnostní řez a u některých stromů sesazovací řez. Hlavním důvodem byla bezpečnost provozu. Ošetření probíhalo nad silnicí 1. třídy za plného provozu.

(Okres Brno)

Postupné kácení stromu
Postupné kácení stromu

javor mléč a jasan ztepilý

Kácení 4 vzrostlých stromů nad skalnatým srázem k řece, veřejným parkovištěm u bytového domu a prosklenými kancelářemi České spořitelny. Kácení probíhalo postupným rozebíráním z lana i plošiny. Většina kusů byla rozebírána za pomoci jeřábu.

(Okres Náchod)

Prořez stromu
Prořez stromu

lípa srdčitá

Lípy byly ošetřeny zdravotním řezem a lokální redukcí směrem k překážce. Práce probíhaly nad střechou a pergolou s osvětlením. 

(Okres Brno)

Prořez stromu
Prořez stromu

slivoň

Jedna z náletových dřevin na sídlišti. Plní estetickou funkci v hustě zastavěné ploše. Řez zdravotní.

(Okres Brno)

Prořez stromu
Prořez stromu

bříza bělokorá

Zdravotní řez a lokální redukce. Strom má z minulosti nevhodně redukovaný terminál a kosterni větve. Nachází se nad užívanými zahradami. Provedli jsme udržovací řez z důrazem na bezpečnost. 

(Pardubicko)

Prořez stromu a instalace bezpečnostní vazby
Prořez stromu a instalace bezpečnostní vazby

lípa srdčitá

Krásný vzrostlý strom. Bohužel s tlakovými vidlicemi na bázi kmenů. Na lípě byl proveden zdravotní řez a odlehčení nestabilních větví. Dále zde byla instalována bezpečnostní vazba.

(Pardubicko)

Postupné kácení stromu
Postupné kácení stromu

smrk ztepilý

Postupné kácení vzrostlých smrků. Suchých nebo výrazně napadených kůrovcem. Akce proběhla v hustě zastavěné chatové oblasti. Výška smrků dosahovala 15 až 35 m.

(Okres Brno)

Prořez stromu
Prořez stromu

dub letní

Zdravotní řez a lokální redukce nad střechu školní budovy. Zvýšení bezpečné podchozí a podjezdové výšky nad chodníkem a silnicí.

(Pardubicko)

Postupné kácení stromu
Postupné kácení stromu

javor mléč a javor klen

Postupné kácení 9 nebezpečných dospělých stromů nad hlavní silnicí, elektrickým vedením, domy a zahradami.

Stromy byly mechanicky poškozené a napadené houbou.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

lípa srdčitá

Obvodovaá redukce koruny, zdravotní řez. 

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

jírovec maďál

Obvodová redukce koruny a zdravotní řez. Větší redukce koruny směrem k budově.

(Královéhradecko)

Postupné kácení stromu
Postupné kácení stromu

bříza bělokorá

Postupné kácení stromu mezi budovami, nad střechou a plotem.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

jasan ztepilý, jilmy habrolisté

Zdravotní řez, odlehčení koruny směrem k budově. Jilmy ponechány jako nižší stromové patro. Proveden zdravotní řez a úprava koruny, aby se stromy navzájem nepoškozovaly.

Zvýšení podchozí výšky nad chodníkem.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

jasany ztepilé

Zdravotní řez.

Zvýšení podchozí výšky nad chodníkem. Zvýšení a redukce koruny nad elektrickým vedením.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

javor mléč

Zdravotní řez, bezpečnostní řez (redukce a odstranění suchých částí koruny).

Odlehčení kosterních větví, zejména směrem ke střechám garáží.

(Královéhradecko)

Instalace bezpečnostní vazby
Instalace bezpečnostní vazby

lípa srdčitá

Instalace bezpečnostní vazby.

Na této lípě proběhla instalace dynamické vazby v horní úrovni (4t).

...lilo od rána do večera...

(Královéhradecko)

Instalace bezpečnostní vazby
Instalace bezpečnostní vazby

jasan ztepilý

Instalace bezpečnostní vazby.

Instalována dynamická vazba (8t), v horní úrovni.

(Královéhradecko)

Instalace bezpečnostní vazby
Instalace bezpečnostní vazby

jírovec maďál

Instalace dodatečné bezpečnostní vazby.

Na tomto jírovci jsme doinstalovali dodatečnou dynamickou vazbu (4t). Důvodem byla špatně volená výšková úroveň stávající vazby, kterou jsme neodstraňovali. Na fotce není zcela patrná délka kosterní větve.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

javor mléč

Zdravotní řez.

Lokální redukce kosterních větví nad střechy garáží.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

javor mléč

Zdravotní řez.

Lokální redukce a odlehčení větví nad střechy.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

javor mléč

Zdravotní řez.

Lokální redukce a odlehčení větví nad veřejnou plochu dětského dopravního hřiště.

(výše situovaný javor mléč byl ošetřen bezpečnostním řezem, odstraněny suché části koruny)

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

jasan ztepilý

Zdravotní řez.

Lokální redukce a odlehčení větví nad střechy.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

jasany ztepilé a javory mléče

Zdravotní řez.

Lokální redukce a odlehčení větví nad střechy.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

javor mléč

Zdravotní řez. Odlehčení nestabilní koruny.

Strom má již z minulosti odlomenou velkou část koruny. Redukovali jsme pozůstatek původní koruny, abychom strom stabilizovali. Strom je v blízkosti střech a veřejných ploch dopravního hřiště.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

javory mléče

Zdravotní řez. Lokální redukce nad střechy garáží.

Práce v korunách stromů nahnutých nad střechami garáží. Ze stromů padaly suché větve a při větším větru hrozil i pád některých poškozených kosterních větví.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

jasany ztepilé

Zdravotní řez. Odlehčení a lokální redukce směrem nad střechy budovy.

V nižší úrovní vede ještě telefonní kabel připojený k budově.

(Královéhradecko)

Instalace bezpečnostní vazby
Instalace bezpečnostní vazby

lípa srdčitá

Instalace bezpečnostních vazeb.

Na této lípě byla dynamická vazba víceúrovňová. Ve spodní úrovní (8t) bez průvěsu a v horní úrovni (4t) s průvěsem.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

dub letní

Bezpečnostní řez a lokální redukce nad zahradu a komunikaci 1. třídy.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

lípa srdčitá

Zdravotní řez na obecní lípě.

(okres Brno)

Prořez stromu
Prořez stromu

jírovec maďál

Zdravotní řez a odlehčení nestabilních větví. Lázeňský park.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

dub letní

Bezpečnostní řez a lokální redukce nestabilních větví. Lázeňský park.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

javor klen

Zdravotní řez a lokální redukce nad chatkou a zahradou se zvířaty.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

jasan ztepilý

Zdravotní řez jasanu u pečovatelského domu.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

dub letní

Bezpečnostní řez a lokální redukce nestabilních větví. Dub se zotavuje po zásahu bleskem.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

dub letní

Bezpečnostní řez a lokální redukce nad zahradu.

(Královéhradecko)

Postupné kácení stromu
Postupné kácení stromu

túje západní

Postupné kácení 100 leté túje. Bohužel byla na místě, kde vyvracela okolní hroby.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

lípa srdčitá

Zdravotní řez a odlehčení větví nad hroby.

(Královéhradecko)

Prořez stromu
Prořez stromu

jírovec maďál

Zdravotní řezy v zámeckém parku.

(Slovensko)

Prořez stromu
Prořez stromu

třešeň

Obvodová redukce, lokální redukce nad střechu a prosvětlení koruny. 

(Královéhradecko)

Úprava zahrady
Úprava zahrady

zahradní úpravy stromů a keřů

Stříhání živých plotů, výsadba okrasných dřevin a přesazení jehličnanů na vhodná místa.

(Německo)


Prořez stromu
Prořez stromu

topol černý

Redukce koruny a bezpečnostní řez. Zástavba rodinných domů.

(Německo)

Prořez stromu, parkové úpravy
Prořez stromu, parkové úpravy

buk lesní

Redukce koruny a bezpečnostní řez senescentního stromu. 

Důvod poměrně rychlého odumírání je snížení hladiny spodní vody a zvýšení teplot. Větve jsou poškozené spáleninami od slunce.

(Německo) 

Prořez stromu
Prořez stromu

jírovec maďál

Odlehčení nestabilních větví, bezpečnostní řez. 

(Trutnovsko)

Prořez stromu
Prořez stromu

jírovec maďál

Odlehčení nestabilních větví, bezpečnostní řez.

(Trutnovsko)

Prořez stromu
Prořez stromu

jírovec maďál a lípa velkolistá

"práce v koruně"

Bezpečnostní řez, odlehčení nestabilních větví, lokální redukce koruny směrem nad komunikaci a k budovám.

(Trutnovsko)

Postupné kácení stromu
Postupné kácení stromu

smrk pichlavý

Postupné kácení stromu nad výběhem a přístřeškem.

(Královéhradecko)

Postupné kácení stromu
Postupné kácení stromu

bříza bělokorá

Postupné kácení stromu nad průmyslovými budovami a plotem.

(Královéhradecko)

Úprava zahrady
Úprava zahrady

Vyřezání stromů a křovin

 s následným zpracováním při revitalizaci zahrady.

(Kolínsko)


Postupné kácení stromu
Postupné kácení stromu

bříza bělokorá

Postupné kácení stromu nad zahradou a plotem. Důvodem bylo přílišné zastínění velké části užitné plochy zahrady.

(Královéhradecko)

Postupné kácení stromu
Postupné kácení stromu

smrk ztepilý

Postupné kácení několika vzrostlých smrků nad budovami, elektrickým vedením, plotem a užívanou plochou zahrady. Důvodem bylo napadení stromů Lýkožroutem smrkovým a také dřevokaznou houbou v důsledku předchozích poranění kmene.

(Pardubicko)

Postupné kácení stromu
Postupné kácení stromu

ořešák královský

Postupné kácení vzrostlého stromu na dvoře stavení z důvodu bezpečnosti.

(Královéhradecko)

Postupné kácení stromu
Postupné kácení stromu

jasan ztepilý

Postupné kácení stromu nad hřbitovní zdí a pomníčkem.

(Trutnovsko)

Postupné kácení stromu
Postupné kácení stromu

jasan ztepilý

Postupné kácení stromu nad cestou v parku.

(Trutnovsko)

Prořez stromu, odstranění popínavky
Prořez stromu, odstranění popínavky

javor klen

Zdravotní a bezpečnostní řez po odstranění okolních stromů, které javor utlačovaly. Odstranění břečšťanu popínavého.

(Trutnovsko)

Prořez stromu
Prořez stromu

lípa srdčitá

Bezpečnostní a zdravotní řez. Práce probíhala nad hroby a hřbitovní zdí.

(Královéhradecko)

Likvidace nebezpečného stromu
Likvidace nebezpečného stromu

dub letní

Bezpečná likvidace spadlé části stromu na dva různé pozemky. Důvodem bylo selhání tlakového větvení dvou hlavních kosterních větví. Práce probíhaly nad ploty a výběhem.

(Trutnovsko)

Kácení stromu
Kácení stromu

smrk ztepilý

Kácení smrku nad zahradou mezi ovocnými stromy. Byl vybrán jeden strom z celé skupiny, který nejvíce zatěžoval plochu zeleninové zahrádky.

(Trutnovsko)